Seltsist

Eesti Kopsuarstide Selts asutati 27. juunil 1956. aastal. Seltsi liikmeks võivad olla kõik arstid, farmatseudid või mõnda muud kõrgharidust omavad isikud, kes on kopsuhaiguste ja/või tuberkuloosi alal töötanud vähemalt ühe aasta. Seltsi liikmeks võetakse isikliku avalduse alusel juhatuse otsusega, mille kinnitab üldkoosolek. Praegu on seltsis 100 liiget, esimees on dr Rain Jõgi.

Seltsi põhiülesanne on oma liikmeskonna erialase kvalifikatsiooni tõstmine, igakülgne kaasaaitamine kopsuhaiguste leviku tõkestamisele, diagnoosimise ja ravi parandamisele.