PITOC

PITOC (Public Information Tobacco Control) projekt

PITOC on otseselt seotud tubakakontrolli ja suitsetamislevimuse ennetamisega Euroopas. Projekti laiem eesmärk on vähendada suitsetamisest põhjustatud haigusjuhtude ja surmade arvu toetades tubakatoodete reguleerimist. Tubakatoodete koostisosade andmed, mida tootjad kasutavad, peavad olema tarbijatele hästi kättesaadavad. Seetõttu ongi PITOC kokku pannud materjalid nendest lisanditest, mis on oma omaduste ja kasutatava koguse tõttu tervisele kõige ohtlikumad. Infomaterjal on mõeldud nii avalikkuse teavitamiseks kui ka ajakirjanikele, mittetulundusühingutele, õpetajatele, õppejõududele, poliitikakujundajatele ja teistele professionaalidele. Kui tarbijad on teadlikud tubakatoodete koostisosadest ja nende manipuleerimisest tööstuste poolt, siis saavad nad teha ka teadlikke valikuid – kas otsustada mitte kunagi suitsetamisega alustada või see lõpetada.

Projekti veab Saksamaa Riiklik Riskianalüüsi Instituut (Das Bundesinstitut für Risikobewertung) ning selles osaleb 17 partnerasutust Austriast, Belgiast, Bulgaariast, Saksamaalt, Taanist, Soomest, Prantsusmaalt, Maltalt, Hollandist, Norrast, Rumeeniast, Šveitsist, Türgist, Poolast, Suurbritanniast, samuti Tervise Arengu Instituut Eestist. Projekti rahastab Euroopa Komisjon.Tubakatoodetes_kasutatavad_lisandid