Materjalid

Eesti Anestesioloogide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts ja Eesti Torakaalkirurgide Selts

Ühiskoosolek Olustvere mõisas
27. aprill 2012

10.00-10.55 Registreerimine, tervituskohv

11.00 I sessioon, pneumoonia

11.00–11.20 Pneumoonia – uued konsensusdokumendid Prof Alan Altraja
11.20–11.40 Bronhoskoopia roll pneumoonia diagnostikas ja ravis Dr Sulev Meriste
11.40–12.00 Pneumooniahaige intensiivravi taktika Prof Joel Starkopf
12.00–12.20 Laboratoorne diagnostika pneumoonia ravi optimeerimisel Dr Vivika Adamson
Diskussioon

12.30–13.30 LÕUNA

13.30 II sessioon, kroonilised kopsuhaigused

13.30–13.50 KOK – muudatused patsiendikäsitluses Prof Alan Altraja
13.50–14.10 Anesteesia ja intensiivravi erisused kroonilise kopsuhaiguse korral
Dr Vladislav Fedossov
14.10–14.30 Kodune mitteinvasiivne ventilatsioon. Dr Erve Sõõru
14.30–14.45 Kroonilise kopsuhaiguse lõppfaas – kodus või intensiivravis?
Dr Mari-Liis Ilmoja

14.45–15.15 KOHVIPAUS

15.15 III sessioon, kopsukirurgia
15.15–15.35 Patsiendi preoperatiivne hindamine kopsukirurgias Dr Alar Sõrmus
15.35–15.55 Anesteesia ABC kopsukirurgias Dr Veiko Herodes
15.55–16.10 Kopsusiirdamine kui lõppstaadiumis kopsuhaige ravivõimalus. Doonororgani valik Dots Tanel Laisaar
16.10–16.30 Kopsudoonori ettevalmistus Dr Katrin Elmet
16.30 Lõppsõna